20/03/2017

Công ty TNHH Đường Mía Việt Nam – Đài Loan

Công ty Liên doanh

ĐỊA CHỈ: XÃ VÂN DU, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

* ĐIỆN THOẠI: 0373.847.370      

* FAX: 0373.847.081

* NGHỀ NGHIỆP: Chế biến đường, sản xuất men thực phẩm