20/03/2017

Chi nhánh Xuất nhập khẩu Thực phẩm

Chi nhánh trực thuộc

* ĐỊA CHỈ: 17 MẠC THỊ BƯỞI, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI

* SĐT: 

NGHỀ NGHIỆP:

Kinh doanh thương mại, các sản phẩm đường, các sản phẩm sau đường, giống cây trồng, vật tư, hóa chất phục vụ sản xuất mía đường.             

- Vật tư phân bón nông nghiệp, hàng hóa nông sản thực phẩm, công nghệ phẩm, dịch vụ xây lắp, dịch vụ đào tạo nghề chế biến mía đường